Höstbudgeten: Regeringen gör rätt och fel

I budgetpropositionen som presenterades idag följer regeringen upp tidigare löften om att underlätta för privat uthyrning av bostäder samt förlänger nedsättningen av fastighetsskatten så att den är noll kronor under de första 15 åren för en ny bostad.