Tips till Almedalsbesökare

Det är dags för politikerveckan i Almedalen. Våra experter finns med för att diskutera energi- och bostadsfrågor. Vi hälsar också välkommen till seminariet ”Är ägandet hotat?” med Ägarfrämjandet, där Villaägarna ingår.