Villaägarna kräver av bankerna: avskaffa listräntor

Villaägarnas Riksförbund kräver att svenska banker avskaffar sina s.k. listräntor för bolån. Listräntorna tjänar inget informationssyfte för bolånetagarna utan är snarare ett sätt att lura konsumenterna.