Vintersäkra fritidshuset – här får du 10 tips

Så här gör du: Stäng av huvudvattenkranen så att du begränsar skadorna om ett rör skulle frysa sönder. Töm varmvattenberedare, pumpar och vattenhydroforer. Om du har vattenutkastare, tänk på att koppla bort slangen för att den självtömmande funktionen ska fungera. Spola ur alla toalettstolar och se till att tömma spolcisternen. Töm termostatblandare. Lämna alla kranar öppna. Frostskydda…