Fastighetsskatten ökar snabbare än väntat

Statens intäkter från den kommunala fastighetsskatten ökar mer än beräknat. Totalt får landets småhusägare betala 200 miljoner kronor mer än vad som var regeringens prognos för ett år sedan, enligt regeringens budgetproposition för 2012.