Frys taxeringsvärdena för småhus!

Arbetet inför småhustaxeringen 2012 har påbörjats, samtidigt som regeringen tillsatt en utredning om hur taxeringssystemet kan avskaffas. För att skydda småhusägarna mot systemets godtycklighet kräver Villaägarna att man fryser nuvarande taxeringsvärden, i väntan på utredningens slutsatser.