Se Villaägarna uppvakta Maud Olofsson

Under flera år har elnättaxorna höjts kraftigt. Nästa år riskerar priserna i elnäten att stiga med ytterligare 7 mdr kr när en ny regleringsmetod införs. Se film och foton från när Villaägarna tillsammans med andra bostadsorganisationer uppvaktade Maud Olofsson, för att framföra konkreta förslag för en rimligare prissättning av elnät.