Villaägarnas förslag till prismodell

Villaägarna har de senaste dagarna riktat kritik mot övervakningen av monopolet i elnäten. Kärnan i kritiken är att den prismodell som Energimarknadsinspektionen från och med 2012 kommer att använda för att bedöma skäligheten i priserna är alltför generös mot nätbolagen.