Skriv på uppropet – 400 000 elkunder kräver att Maud Olofsson granskar EI

400 000 personer har undertecknat ett upprop med krav på att Maud Olofsson ska granska Energimarknadsinspektionens arbete. Detta efter Villaägarnas avslöjande om att elnätföretag överdebiterar sina kunder. Skriv på du också!